தொல்காப்பியம் - எழுத்ததிகாரம்

தொல்காப்பியம் - எழுத்ததிகாரம்

Beginner 0(0 Ratings) 3 Students enrolled
நான் என்ன கற்றுக்கொள்வேன்?
 • தொன்மையான இலக்கண நூலான தொல்காப்பிய எழுத்ததிகாரம் பயிற்றுவிக்கப்படும்

1 Lessons 00:00:00 Hours
தமிழ் இலக்கணவரலாறு History of Tamil Grammar
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • தமிழ் இலக்கணவரலாறு History of Tamil Grammar
 • உலகின் மூத்த தமிழ் மொழியை எழுத படிக்க தெரிந்து இருக்க வேண்டும்.
+
பொருளடக்கம்

பயிற்சி தொடக்கும் தேதி :  சூன் 20, 2021,

பயிற்சி நேரம் : ஒவ்வொரு ஞாயிறு மாலை 4.00 தமிழ்நாடு நேரம்

படத்தொகுப்பு: -

1. தமிழ் இலக்கணவரலாறு History of Tamil Grammar

2. தொல்காப்பிய அறிமுகம் அமைப்பும் introduction and structure of Tolkappiyam

3. தொல்காப்பிய ஒலியியல்(பிறப்பியல்) Phonetic Theories of Tolkappiyam

4. தொல்காப்பிய ஒலியனியல் 1  நூன்மரபு  Phoneme Concept of Tolkappiyam (Primary and Secondary Phoneme concept)

5. தொல்காப்பிய ஒலியனியல் 2 Phoneme in Morphology Concept.  மொழிமரபு.  

6.உருபொலியனியல்அமைப்பும் கூறுகளும் Structre and Features of Morpho Phonology in Tamil. புணரியல் தொகைமரபு

7. Empty morpheme in Tamil உருபியல்.

8. Vowel Based Morpho Phonology. உயிர்மயங்கியல்.

9. consonant based morpho phonology புள்ளிமயங்கியல்

10. குற்றியலுகரம் தனித்தன்மை special features of shortened உ.

11. Morpho Phonological Changes of Shortened உ ( திசைப்பெயர்புணர்ச்சி பிற)

12. Morpho Phonological Changes in Tamil Numerical Nouns. எண்ணுப்பெயர்புணர்ச்சி. 

+
தொடர்புடைய வகுப்புகள்
About the instructor
 • 0 Reviews
 • 41 Students
 • 7 படிப்புகள்
+

தமிழ்த்துறைத்தலைவர் (ஓய்வு) தூய வளனார் கல்லூரி.

St.josephs college Tiruchirapalli.

தூய தோமையார் மேனிலைப்பள்ளி நசரேத் புதுக்கோட்டை 10 ஆண்டு முதுநிலை ஆசிரியர் கல்லூரி ஆசிரியர் 27 ஆண்டு.

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக ஆளவை உறுப்பினர் senate member 3ஆண்டு. உதவிபெறும் கல்லூரி ஆசிரியர் சங்கம் மாநிலப்பொருளாளர் 3 ஆண்டு. தொல்காப்பியர் விருது இராவணகாவியக்காவலர் விருது

தமிழ்ச்செம்மல் விருது ஆய்வுகள் இலக்கணம் மொழியியல் எட்டாம்(தஞ்சை) ஒன்பதாம் { மலேசியா)  பத்தாம் ( அமெரிக்கா) உலகத்தமிழ்மாநாடுகளில் ஆய்வுக்கட்டுரைகள் மொத்தம் 500க்கு மேல் ஆய்வுக்கட்டுரைகள் ஆய்வுப்பொழிவுகள் 700க்குமேல் ..

Student feedback
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
£0 £30
Buy now
Includes:
 • 00:00:00 Hours On demand videos
 • 1 Lessons
 • Access on mobile and tv
 • Full lifetime access