வேர்ச்சொல் ஆய்வு ஆரம்ப பயிற்சி

தமிழ்ப் பயிற்சி வகுப்புகள் – வேர்ச் சொல் விளக்கங்கள் பாடத்திட்டம் – 12 வாரங்கள்,

Beginner 0(0 Ratings) 8 Students enrolled
Created by MA SO Victor Last updated Sun, 21-Mar-2021 Tamil
நான் என்ன கற்றுக்கொள்வேன்?
 • Certificate for learning fundemental of Etymology

11 Lessons 00:00:00 Hours
வகுப்பு ஒன்று
1 Lessons 00:00:00 Hours
 • வேர்ச்சொல் வகுப்பு அறிமுகம்
 • உல் என்ற வேர்
 • பிற மொழிகளில் தமிழின் வேர்கள்
 • நால்வகை சுட்டுகளின் தொடர்ச்சி
 • நால்வகைச் சுட்டு
 • ஞானப்பிரகாசரும் வேர்ச் சொற்களும்
 • தமிழ் இலக்கியங்கள்
 • தமிழ் இலக்கியங்கள்
 • வகுப்பு நான்கு - தென்னிந்திய மொழிகள்
 • வட இந்திய மொழிகள்
 • எழுத்து முைறகள்
 • Capable enough to read and write Tamil
+
பொருளடக்கம்

 • பயிற்சி தொடக்க தேதி : பிப்ரவரி 20 2021
 • நேரம் : ஒவ்வொரு ஞாயிறும் மாலை 3:00 மணிக்கு (தமிழ்நாடு நேரம் )

 • தமிழ்ப் பயிற்சி வகுப்புகள் – வேர்ச் சொல் விளக்கங்கள் பாடத்திட்டம்

1. மேலை மொழிகளும் நாடுகளும்.

2. வட இந்திய மொழிகள்.

3. தென்னிந்திய மொழிகள்.

4.  தொல்காப்பியம், சங்க இலக்கியங்கள்.

5. வேர்ச் சொற்கள்.

6. ஞானப்பிரகாச அடிகளார் பார்வையில் வேர்ச் சொற்கள்.

7.  மேல்தலைப்பின் தொடர்ச்சி.

8. பாவாணர் பார்வையில் வேர்ச் சொற்கள்.

9. மேல்தலைப்பின் தொடர்ச்சி.

10. மேல்தலைப்பின் தொடர்ச்சி.

11. உலக மொழிகளில் தமிழின் வேர்ச் சொற்கள்.

12. இறுதித் தொகுப்புரை.

 

+
தொடர்புடைய வகுப்புகள்
About the instructor
 • 0 Reviews
 • 16 Students
 • 2 படிப்புகள்
+
Etymologist
Student feedback
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
£30
Buy now
Includes:
 • 00:00:00 Hours On demand videos
 • 11 Lessons
 • Access on mobile and tv
 • Full lifetime access