தமிழ், தமிழர் தொன்மையை அறிவோம் !

சங்க இலக்கியம், வேர்ச்சொல் ஆய்வு, மானுடவியல்,அகழ்வாராய்ச்சி, கல்வெட்டு ஆய்வு, மேலும் பல ஆய்வு வகுப்புகள் !!

24 இணையவழி கற்றல்

பல்வேறு புதிய வகுப்புகளை ஆராயலாம்

நிபுணர் அறிவுறுத்தல்

சரியான வகுப்புகளை கண்டறியலாம்

வாழ்நாள் அணுகல்

தேவையான நேரத்தில் படிக்கலாம்